Skoč na: obsah | navigáciu

Parametre

Najskôr niektoré pojmy:

  • práca - diplomová, bakalárska, dizertačná, rigorózna, habilitačná, záverečná, ročníková práca, prípadne iné
  • dosky - tvrdý obal práce s poťahom, na ktorý sa tlačia texty (škola, názov práce, autor...)
  • vnútorný list - list papiera zvyčajne jednostranne potlačený textom prípadne obrázkami, grafmi má 2 strany: jednu potlačenú, druhú čistú. List môže byť potlačený z oboch strán a vtedy má 2 strany potlačené.
  • počet listov - pri jednostrannej tlači sa počet listov = počtu strán. Môžeme zviazať 300 listov 80g papiera (obyčajný kancelársky alebo rozmnožovací papier). Pri počte viac ako 300 strán treba použiť obojstrannú tlač. Samotná cena väzby nie je ovplyvnená počtom listov iba niektoré doplnky a varianty sú obmedzené ich počtom.

Formát práce

Formát A4 A4 klasický (rozmer 210x297 mm)
Formát A3 A3 na šírku (rozmer 420x297 mm)
Vyhotovíme iba v termíne 3 dni


Termín vyhotovenia väzby

Doba vyhotovenia sa začína počítať momentom odovzdania kompletnej práce - vytlačených vnútorných listov a textu na dosky.
Časový interval výroby väzby sa berie iba v rozmedzí otváracích hodín. Nepočítajú sa soboty, nedele a sviatky.

  1. do 1 hodiny
  2. za 6 hodín
  3. za 1 deň
  4. za 3 dni

Tlač na chrbát

Je možný najbližšie 6 cm od vrchného a 6 cm od spodného okraja a to je 40 pozícií - písmen a medzier s veľkými písmenami alebo 48 pozícií s malými písmenami. Smer textu môže byť zhora (takto to predpisuje väčšina škôl). Text môže byť aj zdola.

Prílohy k prácam ako súčasť väzby

Obaly na CD

Papierová obálka na CD je nalepená na vnútornej strane zadnej dosky.
Plastový priesvitný obal na CD je vhodný na potlačené CD aby bolo vidieť potlač.


Obaly na prílohy